POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO

 

Sklep internetowy Drukarnia Logos, dostępny pod adresem internetowym www.drukarnia-logos.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Wróbel dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego i aplikacji mobilnych. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

1.      Przepisy regulujące kwestie danych osobowych

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych. 

2.      Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy Drukarnia Logos, dostępny pod adresem internetowym www.drukarnia-logos.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Wróbel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LOGOS, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 692-129-02-66, REGON 020608246.

3.      Kontakt w sprawie danych osobowych

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo pisząc na adres: kontakt@drukarnia-logos.pl

4.      Dane osobowe są przetwarzane w celach:

a.     realizacji umowy,

b.     marketingowych, po wyrażeniu na to zgody ze strony Klienta

c.      rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej 

d.     weryfikacji tożsamości Klienta 

e.     ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń

5.      Rodzaj danych, które będą przetwarzane

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, nr NIP. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych. 

6.      Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:

a.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

7.      Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.      Dane będą przechowywane/przetwarzane:

a.     jeśli dane dotyczą zawartej umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

b.     jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

9.      Prawa, które przysługują każdej osobie to:

a.     prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych I ich sprostowania,

b.     prawo do przenoszenia danych,

c.      prawo do usunięcia danych przysługujące w określonych przypadkach, 

d.     prawo do ograniczenia ich przetwarzania,

e.     prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy,

f.       prawo do cofnięcia zgody w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

g.     prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

10.   Dane Klienta są pozyskiwane bezpośrednio od niego w trakcie składania zamówienia.

11.   Ochrona danych

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego  i aplikacji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

POLITYKA COOKIES

 

1.     Strona internetowa korzysta z plików cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę (Użytkownik) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.     utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.      określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

8.     Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

9.     Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.